Jdi na obsah Jdi na menu
 


Řád školní jídelny

1. 10. 2013

 

Provozní řád školní jídelny ZŠ Zbraslav
 
1.    Ve ŠJ se stravují žáci a zaměstnanci ZŠ
 
2.    Žáci i zaměstnanci jsou ke stravování řádně přihlášeni
 
3.    Stravné si hradí v hotovosti vždy do konce měsíce na měsíc následující. Odhlášené obědy se odečítají ze stravného o měsíc později.
 
4.     Obědy se vydávají denně od 1110 do 1300 hodin.
 
5.    Při placení obědů předkládají žáci platný stravovací průkaz. V průkazu je potvrzena úhrada stravného.
 
6.    Obědy se odhlašují předem, nejpozději do 13 hodin na den následující.
 
7.    Nemocný žák je povinen se ze stravování odhlásit. Rodiče mají nárok pouze v první den nemoci dítěte stravu vyzvednout do jídlonosičů.
 
8.    Při čekání na jídlo zachovávají žáci pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování. Ve školní jídelně žáci respektují pokyny pedagogického dozoru a kuchařek. Vůči těmto osobám se žáci chovají slušně. Je zakázáno narušování klidu a pohody stravování. V jídelně je zakázáno používat mobilní telefony, hudební přehrávače a podobná zařízení. Telefony nesmí být pokládány na stoly, žáci si s nimi nesmí hrát.
 
9.    Jídlo a nápoje konzumují žáci u stolu zásadně vsedě. Moučníky, ovoce apod. si žáci neodnášejí do šaten nebo jiných prostor školní budovy. Je zakázáno úmyslné znečisťování školní jídelny.
 
10. Po ukončení konzumace jídla jsou žáci povinni uklidit po sobě nádobí do vyhrazených prostor.
 
11.  Za pořádek a bezpečnost ve ŠJ v průběhu vydávání obědů odpovídá pedagogický dozor. Pedagogický dozor v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení použitého nádobí. Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, upadnuvší jídlo apod.), učiní nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků. Dojde-li ve školní jídelně k úrazu, ped. dozor poskytne první pomoc a následně informuje vedení školy.