Jdi na obsah Jdi na menu
 


Řád školního hřiště

16. 5. 2014

 

Řád školního hřiště
Sportovní areál hřiště slouží k zabezpečení výuky školní tělesné a sportovní výchovy, zájmové tělesné výchově, tělovýchovné činnosti skupin dětí, mládeže a dospělých.
Ředitelství Základní školy Zbraslav stanovilo dodržování těchto zásad :
1. Každý účastník vstupující do sportovního areálu je povinen dodržovat všechna bezpečnostní opatření, aby nedošlo k úrazu.
2. Udržujte čistotu a pořádek, neodhazujte papíry a odpadky na zem, neničte sportovní zařízení školy.
3. V celém areálu platí přísný ZÁKAZ KOUŘENÍ, KONZUMACE ALKOHOLU, UŽÍVÁNÍ DROG a rozdělávání ohně.
4. JE ZAKÁZÁNO: 
a) ničit a přelézat ploty a sítě, do areálu vstupovat jinak než hlavním vchodem;
b) jezdit na kole.
c) vstup a volné pobíhání psů;
d) odkládat a úmyslně rozbíjet skleněné lahve, jejichž střepy mohou ohrožovat zdraví;
e) houpat a zavěšovat se na brankách a basketbalových koších
5. Škola odpovídá za bezpečnost dětí pouze během vyučování a při akcích pořádaných školou. Hra a činnost dětí do 6 let je dovolena jen pod dohledem dospělé osoby.
6. Pro širší veřejnost je hřiště přístupné po vyučování, po provozu školní družiny a zájmových kroužcích. Za bezpečnost si odpovídá každý návštěvník sám.
7. Otevírací doba: letní období (duben - říjen) denně ve všední den obvykle od 16,00 do 20,00 hodin v sobotu a v neděli od 13,00 do 18,00 hodin, zimní období (listopad - březen) podle klimatických a světelných podmínek.
8. Během placeného nájmu je hřiště pro ostatní veřejnost uzavřené. Rozpis placeného nájmu bude vyvěšen při vstupu do školní budovy.
9. V případě nedodržování těchto zásad má zástupce školy právo vykázat návštěvníka z areálu školy.
10. Bruslení na školním hřišti:
       Ve všední dny od 14 do 16 hodin bez hokejek!
V sobotu a v neděli od 9 do 16 hodin bez hokejek!
       Bruslení končí každý den v 20 hodin.
Bruslení i hraní ostatních her je na vlastní nebezpečí (s výjimkou hodin tělesné výchovy a jiných akcí pořádaných školou, kde za bezpečnost dětí odpovídá pedagogický dozor).
 
                                                                                                                           RNDr. Petr Kroutil, ředitel