Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2021/2022

12. 9. 2021

Na  webu http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/informace-k-prijimaci-rizeni-na-stredni-skoly byly aktualizovány podrobné informace k přijímacímu řízení ke střednímu vzdělávání pro letošní školní rok. V současné době probíhá přijímací řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, kde je termín pro podávání přihlášek ke studiu stanoven do 30. listopadu 2021. Upozorňujeme na to, že do kategorie oborů vzdělání s talentovou zkouškou patří i obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, který je specifický tím, že v rámci přijímacího řízení musí uchazeči absolvovat také jednotnou přijímací zkoušku. Uchazeč si podá přihlášku do 30. listopadu 2021, následně v období od 2. ledna do 15. února 2022 koná talentovou zkoušku a v dubnu 2022 i jednotnou přijímací zkoušku. Více na výše uvedeném webu.

2021 - Sdělení o termínech.pdf

Celkova_informace_prijimaci_rizeni_střední_školy_a_konzervatoře_září_2021.pdf

Na podání přihlášky na střední školu zbývá méně než měsíc. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) připravilo pro uchazeče a jejich rodiče přehledného průvodce s návodem na správné vyplnění přihlášky.

Průvodce čtenáře seznámí s modelem jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2021/2022 a postupně je provede všemi kroky nezbytnými pro bezchybné vyplnění tiskopisu přihlášky. Součástí průvodce jsou také užitečná doporučení, harmonogram jednotné přijímací zkoušky a odkazy na oficiální dokumenty Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy věnující se organizaci celého přijímacího řízení, specifikům přijímacího řízení pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami či osobám dlouhodobě pobývajícím v zahraničí. 

https://www.cermat.cz/files/files/Aktuality/2022/JPZ/Pruvodce_vyplnenim_prihlasky_2022_final.pdf 

MŠMT ve spolupráci s CZVV připravilo souhrn informací o přijímacím řízení pro uchazeče o střední vzdělávání s maturitní zkouškou, kteří mohou podat přihlášku do 5. dubna 2022. Informační materiály obsahují shrnutí základních principů přijímacího řízení do oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou a nejdůležitější pravidla pro konání státní (jednotné) přijímací zkoušky.

UA_JPZ_letak_2_prubeh_zkousky_CJ_fin.pdf

UA_JPZ_zakladni_informace_final.pdf