Jdi na obsah Jdi na menu
 


O naší škole

6. 12. 2012

ZŠ Zbraslav je úplná základní škola, jejíž součástí je i školní družina a školní jídelna.

Nachází se v klidné části vesnice nedaleko lesa, proto se zaměřuje na ochranu životního prostředí. Na škole pracuje žákovský EKO – tým, jehož členy jsou zástupci žáků jednotlivých tříd.
Vyučuje se podle vlastního školního vzdělávacího programu nazvaného „ Škola pro život „
Škola vytváří podmínky pro rozvoj všech žáků, i pro ty, kteří mají diagnostikovány vývojové poruchy učení. Formou integrace a individuálního přístupu k těmto žákům se snažíme minimalizovat jejich výukové problémy. Pro nadané žáky připravujeme školní soutěže a vytváříme podmínky pro jejich další rozvoj.
Škola úzce spolupracuje s mateřskými školami. Pro hladký přechod žáků do prvních tříd organizujeme lekce tzv. „ kurzů pro předškoláky“.
Škola dbá na rozvoj vzdělávání v oblasti cizích jazyků. Anglický jazyk je vyučován od 3. ročníku, kroužky angličtiny jsou již pro žáky 1. a 2. ročníku, v 7. ročníku se začíná s výukou druhého cizího jazyka.
Máme propracovaný systém prevence rizikového chování žáků, jehož součástí jsou třídnické chvilky, programy zaměřené na prevenci násilí, kyberšikanu , drogovou problematiku, adaptační pobyty, ekologické aktivity a další školní akce.
Naše škola též podporuje volnočasové aktivity. Ve spolupráci se SVČ Rosice a dobrovolníky z řad rodičů je na škole provozováno několik kroužků.
Důležité je u nás rozvíjení příjemného a podnětného prostředí, pěkných osobních vztahů mezi žáky navzájem a mezi žáky a zaměstnanci školy a vytváření rodinného klimatu na škole.
 

Náhledy fotografií ze složky Budova ZŠ Zbraslav