Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis do I. třídy pro školní rok 2024/2025

zapisy-online-930x180.png

Informace pro zákonné zástupce. Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2024/2025 proběhl. Níže zveřejňujeme rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání, informace o výsledku zápisu zjistíte dle přiděleného registračního čísla  Vašeho dítěte: Rozhodnuti_o_prijeti_k zakladnimu_vzdelavani_2024.pdf.

Více informací o průběhu zápisu zde.


Poznávací exkurze do Bratislavy

Jako každý rok pořádali jsme i letos poznávací zájezd pro žáky 8. a 9. ročníku do jednoho z hlavních měst, tentokráte padla volba na blízkou Bratislavu. Mezi hlavní navštívená místa patřil kdysi mohutný hrad Devín, soutok řek Dunaje a Moravy, památník Slavín, Bratislavský hrad, historické centrum, Grasalkovičův palác a další. Vše jsme zakončili plavbou po Dunaji. Pro žáky byl vždy připraven doprovodný komentář zaměřený na historii i současnost města.

Mgr. Jan Šrámek, třídní učitel sedmého ročníku 

20240516_110238--1600x1200-.jpg


Billboard umístěn na fasádě školy

Ve čtvrtek 16. května reklamní agentura umístila billboard na fasádě naší školy. Jedná se o povinnou publicitu projektu "Nová školní družina - nové možnosti volnočasových aktivit, Nové třídy - nové možnosti efektivního vzdělávání", který je podpořen Integrovaným regionálním operačním programem EU. V současné době probíhá zadávací řízení na zhotovitele stavby prvního stavebního objektu nové školní družiny prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN).

20240516_142009--1600x1200-.jpg


Aktuální informace k přijímacímu řízení

Zveřejňujeme dopis Jana Mareše, vrchního ředitele sekce vzdělávání a mládeže Ministerstva mládeže, školství a tělovýchovy:

priloha_Dopis_vrchniho_reditele_Jana_Marese další postup uchazečů pro ZŠ.pdf

priloha_jpz-letak.jpg


Výlet do Brna

Závěr dubna patří tradičně pálení čarodějnic, žáci 3., 4., 5. a z části 6. třídy strávili poslední dubnový den netradičně ve společnosti čerta, za kterým vyrazili do brněnské Reduty na představení Brněnské pověsti.

Před představením si stihli projít centrum, zorientovat se mezi kostely, prohlédnout si kolo, draka i zkamenělou tvář radního Haase, který chtěl vpustit husitská vojska do obléhaného Brna. Největší úspěch měla pověst o křivé věžičce Mistra Pilgrama na portále Staré radnice.

Po představení se děti vyfotili s herci na pódiu; kdo ví, třeba některé nestály na divadelních prknech naposled.

Žáci 9. třídy strávili dopoledne v centru Brna objevováním tajemných zákoutí spojených s méně známými brněnskými pověstmi, vystoupali na ochoz Staré radnice a užili si pestrý, zajímavý program.

Mgr. Lucie Polanská, třídní učitelka čtvrtého ročníku

img_20240430_151045--1600x1200-.jpg


Návštěva v Rosicích

Poslední dubnové pondělí se žáci čtvrté třídy vypravili do Rosic na improvizované dopravní hřiště, aby před závěrečnými zkouškami dopilovali svou cyklistickou zručnost, aby osvěžili a upevnili své znalosti ohledně silničního provozu a v neposlední řadě – aby zopakovali a procvičili své znalosti o první pomoci. Vedli si opravdu skvěle a vypadá to, že by si sedmnáctého května, kdy se konají zkoušky, mohla většina dětí přivést domů průkaz mladého cyklisty.

Podpořit své mladší spolužáky do Rosic vyrazili i šesťáci, kteří si vyzkoušeli práci s textem nejznámějších brněnských pověstí v místní knihovně a následně se pokusili je zpracovat do formy komiksu. Zvládli i navštívit kryt CO a zajít na zmrzlinu.

Mgr. Lucie Polanská, třídní učitelka čtvrtého ročníku

img_20240502_094435--1600x1200-.jpg


Den Země na druhém stupni

Den Země si každoročně připomínáme 22. 4. Na druhém stupni jsme letos museli učinit výjimku – údržba lokality „Motýlí stráň“ by v daném datu pro nepřízeň počasí proběhnout nemohla, týdenní odklad se nakonec ukázal jako ideální volba. Spolupráce s panem Ing. Hertlem je osvědčená, pro environmentální témata nejen našeho okolí doslova žije a věnuje se jim naplno.

Žáci letos vyčistili a opravili studánku u tůněk, vyhrabávali starou trávu a zbavovali stráň nekonečných náletů trnek a stavěli velký ohradník pro pastvu ovcí. Práce se dařila, zranění se nám naštěstí vyhýbala. A stráň žije. Škoda jen, že jsou takovéto lokality v našem okolí vzácností… .

Mgr. Jan Šrámek, koordinátor EEVO

dscn7728--1600x1200-.jpg


Regionální soutěž Přírodní vědy hravě

V pátek dvacátého šestého dubna jsme se zúčastnili regionální soutěže "Přírodní vědy hravě", kterou organizovala Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Zastávka. Naši školu reprezentovali Martin Žák, Patrik Pavlíček, Tereza Gruberová a Viktor Lacko.

Naše družstvo podalo nejlepší výkon, obdrželo nejvyšší počet bodů a umístilo se na prvním místě.

Gratulujeme yes

diplom--1600x1200-.jpg


Den Země

Letošní chladné počasí nám neumožnilo strávit tematický den „Den Země“ tak, jak bychom si představovali. Nicméně si ho žáci 1., 2., 3., 4. a 5. ročníku prožili alespoň formou tematické výukové stezky. Plnili zadané úkoly s tématem ekologie, třídění odpadu a ochrany životního prostředí. Žáci 5. třídy pomáhali našim prvňáčkům a byli příjemně překvapeni, jak už naši nejmladší žáci začínají pěkně číst a rozumět přečtenému textu.

V rámci jednotlivých tříd se pak výsledky prací vyhodnotili a shrnuli v jednu zásadní myšlenku, že každý se může podílet na ochraně naší planety ať už tříděním odpadu, úklidem v našem okolí nebo snížením spotřeby vody.

třídní učitelé prvního stupně

20240422_103653--1600x1200-.jpg


Den Země v družině

Ve středu sedmnáctého dubna jsme s dětmi v družině zdolaly všechny úkoly, které nás čekaly na stezce věnované ochraně přírody a celé planety. Také jsme si na stezce zopakovaly to, co už o přírodě víme.

Hana Krutišová, vedoucí školní družiny

img-20240417-wa0003--1600x1200-.jpg


Den změny

V úterý šestnáctého dubna proběhl u žáků páté třídy výukový program Den změny. Program byl zaměřený na rozvoj jejich sociálních a občanských kompetencí a na podporu jejich podnikavosti, iniciativy a kreativity. Program byl veden lektorkami z Lipky a zajištěn MAS Bránou Brněnskou.

Děti byly zajímavým způsobem vtaženy do situace, kdy si mají představit, že se vzbudí do nového dne a všechno je naštve. Prostě byl pátek třináctého. Ale jak přetavit problémy v nápady a výzvy?

Děti si vyzkoušeli zmapovat okolí své školy a najít cesty, jak ho zlepšit. Ve skupinách si prošly jednoduchý proces plánování, proces nacházení zdrojů a realizace nápadů.

Seznámily se s pojmy podnikavosti a vysvětlily si, proč se bez ní v budoucnosti neobejdeme. Uvědomily si, jak mohou podnikaví lidé měnit svět.  

Mgr. Petra Březinová, třídní učitelka V. třídy

20240416_093247--1600x1200-.jpg 

 


Čtecí maraton

V rámci března – Měsíce knihy se dobrovolníci zúčastnili čtecího maratonu. Zapojili se zástupci všech tříd, a tudíž máme radost, že se spojily síly zkušených čtenářů, ale i těch, kteří teprve své čtenářské schopnosti objevují a zdokonalují. Společně se nám podařilo přečíst skvělých 16 290 stránek nejrůznějších literárních žánrů a těšíme se, že příští rok tento počet ještě navýšíme.

Děkujeme tímto všem zúčastněným a přejeme spoustu dalších přečtených stránek.

za český jazyk, Mgr. et Mgr. Karolína Novotná

dscn7693--1600x1200-.jpg


Listování 3.4.2024

Láska ke knihám může vzplanout na nečekaných místech. Třeba i v malé tělocvičně ve škole v průběhu Listování. Nevíte, co je Listování? Herci, v našem případě Alan Novotný a Markéta Lánská, zábavnou formou částečně střídavě předčítají a přehrávají zajímavé části z různých předem vybraných knih.

Žáci druhého stupně byli seznámeni s knihou Jak být holkou/klukem od Hayley Longové a Dawsona Jamese, která se zabývá humornou formou radostmi, strastmi i úskalími puberty. Sděluje, že během tohoto radostného období přicházejí změny doprovázené určitými riziky. Bouřlivé reakce žáků hercům potvrzovaly, že myšlenky vybrali velmi dobře. Snad někde mezi záchvaty smíchu vzklíčil i zájem o přečtení představované knihy.

První stupeň se ponořil do příběhu kocoura FLouka a bezdrátové počítačové myší šampionky Líly od Petry Dvořákové. Příběh o vzniku netradičního přátelství se odehrává v nejmenovaném mrakodrapu a žáky vesměs velmi zaujal. Mimochodem, kocour byl naprosto neodolatelný nejen pro myš Lílu.

Mgr. Bc. Libuše Horká, speciální pedagog

eu-msmt-barevne-rgb.jpg

img_2413--1600x1200-.jpg


Mezinárodní den matematiky

Naše škola se zapojila ve čtvrtek 14. března na oslavu Mezinárodního dne matematiky. Následně nám byl zaslán certifikát z Jednoty českých matematiků a fyziků.

---2024----2024----2024----2024----2024----2024----zbraslav.jpg 


Finanční gramotnost

Devatenáctého března proběhl u žáků V. třídy výukový program Finanční gramotnost s konkrétním tématem hospodaření v domácnosti. V současné době je více než nutné učit děti zacházet s penězi a vést je k tomu, aby měly přehled o tom, co nás stojí vedení domácnosti. Výukový program pod vedením lektorky paní Veroniky Kalátové proběhl interaktivně, dotknul se i ekologického tématu jako je úspora vody a elektřiny. Pro žáky samotné byl velkým přínosem.

Mgr. Petra Březinová, třídní učitelka V. třídy

20240319_074256--1600x1200-.jpg


Dnes jsme měli v prvním ročníku milou návštěvu

Díky MAS Brána Brněnska dnes naše prvňáčky navštívila spisovatelka paní Zuzana Pospíšilová, autorka dětských pohádek, říkanek, hádanek a poutavě nám představila několik svých děl. Měla připravený krásný, zábavný program, který si děti užily.

Děkujeme a budeme se těšit zase někdy příště.

Mgr. Iva Mlejnková, třídní učitelka I.B

20240325_103914--1600x1200-.jpg


Logické čtení v rámce Měsíce knihy

Dne 20. 3. 2024 se naše třída zúčastnila „Speciálního logického čtení“, které se uskutečnilo v rámci března – Měsíce knihy.  Společně s námi se této akce zúčastnili i žáci 2. třídy. Akce se konala ve staré tělocvičně.

Logické čtení spočívá v tom, že na základě přečteného příběhu je následně vytvořena hádanka, na kterou mají čtenáři s pomocí logického myšlení najít odpověď.

Šesťáci se na tuto akci dobře připravili. Ale ani druháci neotáleli a také si na nás nachystali hádanky na přemýšlení.

Celá akce byla zkouškou našeho logického myšlení, a i s pomocí našich učitelek, paní Jeřábkové a Novotné, vše proběhlo zajímavě a dobře.

za šestou třídu Šimon Oplatek

img_2320--1600x1200-.jpg


Preventivní programy "Třída jako team" a "Emoce"

V úterý 12. března 2024 probíhaly ve 1., 2. a 4. ročníku preventivní programy společnosti Podané ruce.

V 1. a ve 2. ročníku to byl program „Třída jako team“, který byl zaměřen na prohlubování a upevňování vztahů v třídním kolektivu. Téma bylo žákům podáno prostřednictvím různých aktivit, do kterých se s nadšením zapojovali.

Usměrnit své emoce bývá mnohdy oříškem i pro dospělé, proto je potřeba o jejich prožívání a zpracovávání průběžně hovořit a jejich zvládání trénovat již od dětství. Jak si poradit s třaskavou náloží emocí vlastních i cizích si povídali žáci 4. třídy. 

Mgr. Blanka Sedmíková, školní metodik prevence

img_20240312_115412--1600x1200-.jpgeu-msmt-barevne-rgb.jpg


Mezinárodní den matematiky

Ve čtvrtek 14. března 2024 jsme oslavili na naší škole Mezinárodní den matematiky, vyhlášený organizací UNESCO. Tento den, původně slavený jako Den Ludolfova čísla pí (zápis data v anglicky mluvících zemích 3.14 = π), připomíná důležitost matematiky a její potřebnost v každodenním životě. Mezinárodní matematická unie zastřešuje celosvětové oslavy.

Heslem letošních oslav je „Hraní s matematikou“.

V naší škole jsme tento den připomněli luštěním matematických kvízů v prostorách tělocvičny.

Ing. Eva Kolegarová, zástupce ředitele

dscn7639--1600x1200-.jpg


V družině jsme vyráběli ruční papír 

Tento týden jsme si v družině vyzkoušeli výrobu papíru. Vyráběli jsme ruční papír. Ze starého papíru jsme udělali kaši, kterou jsme smíchali s vodou a trošku tapetového lepidla. Potom jsme přes sítka tuto kaši přecedili a nechali uschnout. Vznikl krásný ruční papír, který jsme použili na zhotovení ptáčků na výzdobu vestibulu u vstupních dveří.

Hana Krutišová, vedoucí školní družiny

img-20240306-wa0000--1600x1200-.jpg


Finanční gramotnost

Ve středu jsme měli šanci si vyslechnout přednášku o finanční gramotnosti na téma „investice, spoření a finanční podvody“. Odnesli jsme si spoustu užitečných informací do života, které v životě určitě využijeme a nepřijdeme zbytečně o peníze.

žáci devátého ročníku

fg-9-trida--6---1600x1200-.jpg


Recitační soutěž "Známé slovo poezie"

Vybrat text, ukousnout kousek ze svého volného času, nacvičit přednes. V den „D“ vstát s pocitem lehké nervozity, která nakonec zůstane doma nebo je pevně uzamknuta v kapse. Hezky se obléct a vyrazit směr Zastávka u Brna, kde se 29. února koná již dvacátý první ročník recitační soutěže.

Když dorazíte, uvidíte kolem sebe ostatní recitátory, velký zrcadlový sál a porotu, která se už nemůže dočkat Vašeho přichystaného textu. Po vylosování pořadového čísla netrpělivě čekáte, až na Vás přijde řada. Zarecitujete, užíváte si vystoupení ostatních a na závěr čekáte, zda i Vám bude udělena nějaká cena.

To vše a mnohem více zažily žákyně sedmého ročníku Lenka Horáková a Zuzana Pavlíčková. V I. kategorii recitovalo sedmnáct účinkujících. Dívky se ovšem nezalekly a dokázaly v takto velké konkurenci obstát na výbornou. Zuzka vybojovala krásné druhé místo a Lenka se podívala ještě o stupínek výš a za svůj přednes si vysloužila první místo.

Oběma žákyním velmi gratulujeme a těšíme se na další recitační zážitek! yes

Mgr. et Mgr. Karolína Novotná, vedoucí výpravy

recitacni-soutez-a.jpg


Rozvoj čtenářské gramotnosti

Naše škola dnes obdržela nové knihy na rozvoj čtenářské gramotnosti. Jedná se o tyto tituly: Harry Potter a Kámen mudrců (30 kusů), Harry Potter a Tajemná komnata (30 kusů), Franklinova létající knihovna (30 kusů) a ještě navíc Druhé housle a 101 výtvarných projektů s AMOSem. Nové knihy byly pořízeny z projektu "Čím je člověk vzdělanější, lepší a ušlechtilejší, tím víc si váží přírody" z OP JAK.

dscn7596--1600x1200-.jpgeu-msmt-barevne-rgb.jpg


Policie České republiky - preventivní program

V úterý 27. února 2024 navštívila naše žáky por. Bc. M. Šimoníková z Policie ČR s programy zaměřenými na prevenci rizikového chování s následujícími tématy a obsahem:

Osobní bezpečí (1. a 2. ročník) - seznámení s náplní práce policie a integrovaného záchranného systému, s pravidly chování při oslovení cizí osobou a při pohybu v silničním provozu.

Šikana a kyberšikana (3. a 4. ročník) – ujasnění pojmů šikana, kyberšikana a jejich rozpoznání, získání instrukcí, jak se v nepříjemných situacích zachovat a koho oslovit s prosbou o pomoc.

Trestní odpovědnost a návykové látky (8. a 9. ročník) – trestní odpovědnost do 15let a od 15 do 18 let, rozdíl mezi přestupkem a trestným činem, návykové látky možnosti řešení problémů jinými způsoby než jejich prostřednictvím.

Prezentace témat, která se objevují i ve výuce, byla ze strany žáků i pedagogů hodnocena velmi pozitivně.

Mgr. Blanka Sedmíková, školní metodik prevence

img_2049--1600x1200-.jpg


Výsledky Zeměpisné olympiády pro okres Brno-venkov

Zeměpisná olympiáda, okresní kolo Brno – venkov, se konala na Základní škole Modřice dvacátého prvního února. Naši školu reprezentovali žáci ze šesté třídy: Jan Strašák a ze sedmé třídy: Patrik Pavlíček. Soutěž se skládala ze tří samostatných částí. Honza obsadil 8. místo, jako úspěšný řešitel získal 83 bodů. Patrik se umístil na 10. místě, jako úspěšný řešitel nasbíral 70 bodů. Úspěšných řešitelů Okresního kola Brno – venkov pro šestý ročník základních škol a víceletých gymnázií bylo 27 účastníků. V kategorii o rok vyšší, kde nás reprezentoval Patrik, bylo úspěšných řešitelů 19 z 29 účastníků.

Blahopřejeme yes


Zimní olympiáda v netradičních sportech

Rok 2024 je rokem letních olympijských her, my v družině jsme si však uspořádali i zimní olympiádu, protože do léta je ještě doba dlouhá. Děti soutěžily v pěti netradičních sportech inspirovanými zimními sporty. Děti se utkali v biatlonu, slalomu na lyžích, trestném střílení na branku, jezdily na bobu a sráželi kuželky. Musím říct, že děti byly moc šikovné, vládla mezi nimi správná nálada. Všechny účastníky olympijských her musím velmi pochválit a blahopřát k úspěchu.

Hana Krutišová, vedoucí školní družiny

111777_222555--1600x1200-.jpg


Svátek sv. Valentýna

Čtrnáctého února se slaví svátek sv. Valentýna. I v družině jsme s dětmi oslavili svátek zamilovaných, i když trošku jinak, slavili jsme kamarádství. Hráli jsme hry, které byly zaměřeny na rozvoj kamarádských vztahů. Taky jsme si zacvičili a zatančili. Nakonec děti dostaly Diplom pro kamaráda, který si měly vyměnit. A samozřejmě byla i sladká odměna.

Hana Krutišová, vedoucí školní družiny

20240214_142431--1600x1200-.jpg


Někdy v budoucnu

Mistrovství světa v ledním hokeji, Brno, květen 2030. Probíhají závěrečná minuta poslední třetiny finále Česko – Švédsko. Pravý obránce získal v naší třetině puk a rychlou přihrávkou nahrává k půlicí čáře, kde puk přebírá levé křídlo s číslem 25. Krásně si obhodil obránce a dostává se mezi kruhy. Rychlým švihem posílá puk nad pravé rameno švédského gólmana, přesně do horního růžku. Góóóól. I přes snahu druhého obránce blokovat střelu, Česko se ujímá vedení dva jedna patnáct sekund před koncem třetí třetiny. A jsme mistři světa 2030. A kdopak bude mít na dresu číslo 25. Náš bývalý žák Tomáš Petrčka.

Vítám Tě, Tomáši, v naší sportovní redakci. Našim hokejovým fanouškům jen připomenu, že jsi ročník 2009. Jaké byly tvoje první hokejové krůčky?  

„Moje první hokejové krůčky jsem začal ve věku tří let (2012), tatínek mě vzal na zimní stadión do Velké Bíteše, kde byla skupina skvělých trenérů, kteří se maximálně věnovali dětem. Pod vedením těchto trenérů jsem se rychle zdokonaloval v bruslení a za měsíc poctivého trénování, jsem vzal do rukou hokejku a začal trénovat první hokejové dovednosti s pukem“.  

Tak to byl raketový start do ledního hokeje. A kdy jsi začal hrát za mladší přípravku?

„V sezóně 2013–2014 Jsem byl zařazen do mladší přípravky Hokejového klubu Piráti HC Velká Bíteš, kde jsem hrál se staršími spoluhráči – soutěž Vysočiny, kde byly týmy například Třebíč, Velké Meziříčí, Pelhřimov, Humpolec, Žďár atd.“.

Jak dlouho jsi hrál za mladší přípravku?

„Jenom jednu sezónu. Další, 2014–2015, jsem už byl zařazen do starší přípravky. Po ukončení první sezóny, jsem byl nominován na mezinárodní velký turnaj mladších žáků do Rakouského hlavního města Vídně. Zde jsem dostal první diplom za vstřelené branky od starosty městské časti Vídně, diplom za nejmladšího účastníka turnaje“.

Tak to byl obrovský úspěch, protože pokud dobře počítám, tak to jsi chodil do mateřské školy. Předpokládám, že jsi v další sezóně začal hrát rovnou za mladší žáky. Je to tak?

„Ano. V sezóně 2015–2016 jsem již nastupoval v týmu HC piráti Velká Bíteš v kategorii mladší žáci pod skvělým trenérem panem Milanem Dvořákem, byli jsme dobrá parta malých hokejistů. V roce jsem 2016 jsem byl za Bítešský hokejový klub nominován do ankety sportovce roku v kategorii do osmnácti roků, tuto soutěž jsem vyhrál a pro vysoký počet hlasů jsem se stal i celkovým vítězem sportovce roku, toho si velice vážím.

Zpětně se připojuji ke gratulaci. To se povede málokomu, přitom jsi začal chodit do základní školy. A jak se Ti dařilo v mladších žácích?

V další sezóně, 2016–2017, jsem přestoupil do Velkého Meziříčí, do kategorie starších žáků. Byli tam o tři roky starší spoluhráči, dobře jsem zapadl do týmu a časem jsem nastupoval v prvním útoku. Velice kvalitní tréninky vedli trenéři pan Ivo Dostál (bývalý hráč HC Škoda Plzeň) a pan Libor Mašek.

V té době jsi navštěvoval základní školu, první stupeň, a přitom jsi válel za starší žáky. A ještě k tomu v první „lajně“. Jak dlouho trvalo tvé působení v HC Velké Meziříčí?

Tři sezóny. V létě roku 2019 jsem přestoupil do hokejové akademie Komety Brno, zde se hraje soutěž: Liga České republiky.

Tak tomu říkám vzestup směrem nahoru. Tak nám řekni, jak se Ti daří v Kometě?

V sezóně 2019/20 a 2020/21 hraji v Lize České republiky ročníku 2009. V Kometě Brno jsem pátou sezónu občas jsem nominován i do starších ročníků. V předchozích dvou sezónách (21/22 a 22/23) jsem nastupoval i do Ligy České republiky ročníku 2008. V Kometě mám trenéry pana Zábranského, Moskala a Tomáše Malce.

Prošel jsem web Komety a nedivím se. V sezóně 2023/24 válíš v Extralize České republiky ročníku 2009. Hraješ na postu útočníka, máš výšku přes 180 cm. V brněnském derby s Warriors jsi patřil mezi nejlepší hráče zápasu. V rozhovoru po zápase jsi to přesně vystihl: „Prostě mi to tam padá“. Řečeno krátce, ale výstižně.

To nejdůležitější si nechávám na závěr. Aby se z tebe stal tak úspěšný hokejista v mládežnické kategorii, co všechno pro to musíš udělat?

Hokej hodně náročný na tréninky a zápasy. Trénujeme čtyři až pět jednotek za týden, vždy dvoufázově, hodina na ledové ploše a hodina, jak se na hokeji říká na sucho, to je posilovna, atletika, strečink.

Tréninky jsou v odpoledních hodinách, ale také brzy ráno, kdy musím být na tréninku již v 5:30. Vstávám v 4:20 hod a před pátou už jedu do Brna, to je hodně náročné.  Hraji v první lajně, kde mám dva spoluhráče ze Slovenska.

Tomu se říká dril. A poslední otázka je k probíhající Extralize České republiky 2023/24. Jak se daří Kometě?

V soutěži je osmnáct týmů z celé republiky rozdělených do tří skupin A, B, C, Kometa je ve skupině C. V jednom týdnu odehrajeme dvě mistrovská utkání. Soutěž, kterou hrajeme je Extraliga devátých tříd.

Celou sezónu jsme na prvním místě tabulky skupiny C a vedeme s deseti bodovým náskokem nad druhým HC Třinec, a tak máme jistý postup do play off, kde se utkají mužstva umístněné na 1 až 4 místě skupin A, B, C, to je 12 týmů o titul mistra České republiky.

Velkým úspěchem byla moje nominace do republikového výběru talentované mládeže, kde jsem nastupoval do přípravných utkání za Jihomoravský Kraj.

A podařilo se mě probojovat do základní sestavy Jihomoravského kraje na Mistrovství České republiky ročníku 2009, které se uskutečnilo v druhé polovině ledna na zimních stadionech ve Zlíně a Vsetíně.

A jak dodal Tomáš na konec: „Tak nějak stručně vypadá život mladého sportovce, hokej mám moc rád, tak se těším na každou další šanci a příležitost“.

Děkuji za rozhovor a za naši školu přeji hodně sportovních úspěchů.

Nick, redaktor Zbraslavských sportovních listů

tomas_petrcka.jpg


Pověsti o naší vesnici Zbraslav

S dětmi z 5. třídy jsme se v rámci vyučovacích hodin Českého jazyka věnovali tvůrčímu psaní. Zamysleli jsme se nad tím, za jakých okolností asi vzniklo pojmenování naší vesnice. Pověsti se nám vydařily a kdo ví, třeba je na nich trochu pravdy. Přikládáme ty nejzdařilejší.

„Jak asi vzniklo jméno pro naši vesnici? Kdo a proč ji tak pojmenoval?“

„Myslím si, že to bylo takhle. Byl jednou jeden král a královna. Jednoho dne se jim narodila dcera. Pojmenovali ji Zbraslava. O několik let později se jim narodila druhá dcera. Protože se jim jméno Zbraslava líbilo, ale nechtěli mít stejná jména pro obě dcery, pojmenovali ji Zbraslav. Obě holčičky se měly moc rády. Dělaly spolu všechno. Jedly, uklízely, četly, prostě všechno. Rodiče byli rádi, že spolu jejich dcery tak pěkně vycházejí.

„To si zaslouží dar!“ Rozhodl král a nechal pro svoje dcery vybudovat dvě vesnice. Jednu kousek od Brna a druhou kousek od Prahy. O deset let později se Zbraslava a Zbraslav nastěhovaly do svých vesnic, které si každá pojmenovala podle sebe. Zbraslava se ale rozhodla jinak. Byla totiž starší a měla svoji sestru hrozně ráda, nechala tedy svoji vesnici přejmenovat na Zbraslav. A proto se Zbraslav jmenuje Zbraslav a jsou dvě. Jedna u Brna a ta druhá u Prahy.“

„Jak asi vzniklo jméno pro naši vesnici? Kdo a proč ji tak pojmenoval?“

„Myslím si, že to bylo tak, že někdy dávno poblíž tohoto místa žili zubři. Proto je začátek pojmenování „ZBR“ jako když ze slova zubr odstraníte „U“. Ale jako první podle mě vzniklo „SLAV“, protože lidé zde slavili, že našli toto krásné místo, kde si můžou postavit vesnici. „A“ se tam pak přidalo, jelikož neznámý autor tohoto jména se jmenoval na písmeno „A“. Takhle si myslím, že vzniklo jméno pro naši vesnici Zbraslav.“

Jak asi vzniklo jméno pro naši vesnici? Kdo a proč ji tak pojmenoval?“

„Jednoho dne byl postaven kostel, kostel svatého Jiljí. Když se lidé dozvěděli o kostelu, šli se na něj podívat. Všichni okolo něho chtěli postavit domy. Rozhlídli se po okolí a viděli samé zubry. Jakub se chytl vedení a řekl: „Jestli tu chceme postavit domy, musíme vyhnat zubry.“ Po několika neúspěšných pokusech se zubry podařilo vyhnat. Za pár měsíců se začaly stavět domy okolo kostela. Martin, Jakub, Maruška, Jana a všichni další se shodli na tom, že vesnici pojmenují Zubrslav. Protože slavili, že postavili úspěšně spoustu domů, Maruška špatně napsala jméno Zubrslav a chybně napsala ZBRASLAV. Proto se Zbraslav jmenuje Zbraslav.“

žáci 5. třídy pod vedením Mgr. Petry Březinové, třídní učitelky

povesti_o-nasi_zbraslavi.jpg


Návštěva oveček

V pondělí odpoledne jsme se vypravili s družinou na vycházku k místnímu biotopu, abychom se podívali, jestli se už probouzí příroda ze zimního spánku. Žádné květiny jsme ještě neviděli, ale podívali jsme se na koníky a navštívili jsme pana Svobodu, který nám ukázal ovce a jehňátka, krocana a krůtu, slepičky hedvábničky a perličky. Děti si nasbíraly peříčka, moc se nám tam líbilo.

Hana Krutišová, vedoucí školní družiny

img-20240212-wa0007--1600x1200-.jpg


Keramika s kávou? Káva s keramikou?

V pátek 26. ledna mohli žáci prvního stupně obdivovat při práci s hlínou na točícím se hrnčířském kruhu mladou šikovnou slečnu Amálku Benešovu, studentku Akademie ve Světlé nad Sázavou. V sobotu další den se sešly některé zaměstnankyně školy, aby si vlastnoručně, pod vedením paní učitelky Jeřábkové, vyrobily svůj vlastní keramický výrobek. Amálce přišla ještě posila Natálka Benešová, studentka téže školy, takže jsme si mohly i na vlastní ruce vyzkoušet, že vytočit na kruhu kruhový tvar není tak úplně jednoduchá záležitost.

Vzniklé výrobky vypadaly velmi zajímavě. Dobrá nálada nás během dopoledne neopustila a tu kávu také některé stihly. Co víc si přát?

img_0687--1600x1200-.jpg


Navštívil nás kouzelník

V pondělí 29. ledna nás přijel do družiny navštívit kouzelník. Děti se moc těšily a vystoupení se jim moc líbilo. Kouzelník nám předvedl spoustu triků a děti se dozvěděly, že nikdo neumí čarovat a všechna kouzla jsou jenom šikovnost a obratnost rukou. Nakonec jsme si mohli pohladit kouzelného králíka. Budeme se těšit, že nás kouzelník navštíví znovu.

Hana Krutišová, vedoucí školní družiny

dscn7533--1600x1200-.jpgeu-msmt-barevne-rgb.jpg


Přípravná etapa projektu nové školní družiny a nových odborných učeben úspěšně ukončena

Ministerstvo pro místní rozvoj v pátek 26. ledna vydalo „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ na náš projekt „Nová školní družina – nové možnosti volnočasových aktivit, Nové třídy – nové možnosti efektivního vzdělávání“, který jsme přihlásili do výzvy Integrovaného regionálního operačního programu EU. Výše uvedeným rozhodnutím jsme ukončili tzv. přípravnou etapu a nyní bude následovat druhá etapa, vlastní realizace stavby. Ta bude začínat vypracováním realizační dokumentace a výběrem zhotovitele stavby a na to navazující dodavatel vybavení, kam patří školní nábytek, informační technologie a moderní školní pomůcky.

Registrační číslo projektu: CZ.06.04.01/00/22_122/0001343. Účelem dotace je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti základního vzdělávání a zvýšení její dostupnosti.

A jak bude vypadat financování?

Z celkových způsobilých výdajů ve výši 26.134.600,19 Kč je příspěvek EU 15.680.760,11 Kč (60 %), finanční prostředky ze státního rozpočtu ve výši 5.226.920,04 Kč (20 %) a vlastní zdroje ve výši 5.226.920,04 Kč (20 %). Typ financování ex post znamená, že nejprve musí škola z pozice investora uhradit vystavené faktury a následně podat žádost o platbu v rámci, které dojde k proplacení 80 % nákladů z uhrazených faktur. Z výše uvedeného je patrné, že bez dlouhodobé finanční podpory zřizovatele, bychom se do tak velkého projektu nemohli pustit. Čeká nás velmi náročný rok 2024.

Rozhodnutí o poskytnutí podpory naleznete zde. eu-mmr-barevne-rgb.jpg 


Mezinárodní den popcornu

Tato oblíbená filmová pochoutka má také svůj den v roce, kterému náleží den 19. ledna. My jsme ho v družině oslavili dnes 24. ledna. Popcorn jsou pražená zrnka kukuřice, na která narazíte nejčastěji v kině. My jsme si ho ale vyrobili v družině pražené v hrnci na másle. Při jeho pražení se vůně linula po celé škole a zároveň se děti dozvěděly zajímavosti, popcorn pochází z Jižní Ameriky, kde už před více než 5000 lety ho lidé pražili a jedli. Nepoužívali ho ale jen k jídlu, ale také jako ozdobu. V roce 1893 byl vynalezen první popkornovač.

A aby ho děti měly z čeho ochutnávat, vyrobili si na něj kornouty a vyzdobily si je. Popcorn mizel přímo pod rukama.

Hana Krutišová, vedoucí školní družiny

messenger_creation_dcaca36a-dc38-426a-b5ad-a4e5a56597c6.jpegeu-msmt-barevne-cmyk.jpg


ZOO v naší třídě

V rámci běžné školní výuky se realizuje v mnoha ročnících řada zajímavých projektů, projektových či tematických dnů.  Není v našich silách je všechny uvádět na našich webových stránkách. Některé z nich jsou ale výjimečné a stojí za to se o nich zmínit. Tak se i nám v 5. třídě povedl zajímavý projekt nazvaný ZOO v naší třídě. Propojili jsme v něm znalosti a dovednosti nejen z vyučovacích předmětů výtvarné výchovy a pracovních činností, ale především i českého jazyka, přírodovědy, a nakonec i anglického jazyka a matematiky.

Vytvořili jsme plánek naší nově zřízené zoologické zahrady, každá zvířecí rodina měla svůj příběh. Zvažovali jsme jejich původní prostředí, odkud pochází v rámci podnebných pásů nebo světadílů. Zahráli jsme si na průvodce a návštěvníky, popis zvířat jsme pak i nakonec vytvořili v anglickém jazyce. Informace jsme získávali z encyklopedií, wikipedií na počítačích a některé z nich jsme zpracovali do matematických tabulek nebo diagramů. Práce se nám dařila, a hlavně nás všechny zaujala a den v ZOO naší třídy se nám moc líbil.

Žáci 5. třídy ZŠ Zbraslav

20240116_100417--1600x1200-.jpg


Zdravověda ve 2. a 5. třídě

Velké poděkování posíláme mamince našich dvou žáků druhé a páté třídy, paní Kateřině Dobrovolné. Ve svém volném čase k nám přišla s přednáškou o zdravovědě, zásadách první pomoci a o celém záchranném systému. Děti si prakticky vyzkoušely manipulaci se zdravotními technickými pomůckami, vyzkoušely si poskytování základní první pomoci, včetně srdeční masáže, popřípadě uložení do stabilizované polohy.

Proběhla i zajímavá debata o důležitosti povolání zdravotníků. Přednášku jsme spojili i se zajímavým videem Záchranný kruh.

Snad jsme i některé děti motivovali k výběru budoucího povolání zdravotních sester či lékařů, k povolání, které je velmi náročné, ale tak pro náš život důležité, že si to mnohdy ani neuvědomujeme.

Mgr. Petra Březinová, Mgr. Dana Jeřábková, 

20240116_080043.jpg


Podrobné informace k přijímacímu řízení na střední školy v roce 2024

MŠMT uveřejnilo podrobné informace k přijímacímu řízení na střední školy v roce 2024 formou informačního balíčku. Jedná se o metodické a informační materiály, tiskopis přihlášky a další formuláře, videotutoriály a další informace k přijímacímu řízení do středního vzdělávání a konzervatoří. Tyto informace naleznete na webových stránkách:

Přihlášky na střední školy 2024 (prihlaskynastredni.cz)

Přijímání do středního vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, MŠMT ČR (msmt.cz)

Důležité soubory pro žáky a rodiče naleznete zde.


Vyřezávané betlémy

Povánoční období děti prvního stupně zakončily návštěvou místního kostela sv. Jiljí, kde se podívaly na betlém, společně si zopakovaly příběh o Ježíškově narození a ty starší si i ujasnily termíny, které znají z pohádek Anděl Páně, ale v reálu je neumějí přiřadit ke správným objektům. Teď už všichni poznají kropenku, oltář, křtitelnici, kůr i sakristii a vědí, k čemu tyto jednotlivosti slouží.

Druhou možnost prohlédnout si krásný domácí betlém dostaly děti u místního řezbářského nadšence – jáhna Vladimíra Večeři, našeho učitele náboženství, který tvoří domácí betlém z ořechového dřeva již 43 roků, během kterých zvládl vyřezat téměř sto třiceticentimetrových figur. Děti v nich poznaly české světce, prezidenty i jednoho z největších českých myslitelů – J. A. Komenského.

Děkujeme ochotným farníkům za velmi milé zpestření mrazivého období.

třídní učitelky prvního stupně

img_20240109_155902--1600x1200-.jpg


Bioskop MUNI

Počátek nového kalendářního roku si žáci třetího a čtvrtého ročníku zpestřili návštěvou dvou různých pracovišť vědeckého výukového centra Masarykovy univerzity Bioskop.

Třeťáci se neohroženě vrhli na Přírodovědecké fakultě MUNI na Cestu z pravěku, která je stručně provedla fanerozoickým obdobím. Po krátkém úvodu do paleontologie se dozvěděli spoustu zajímavých informací o vývoji života na Zemi – a to od nejstarších forem života, přes kambrické trilobity, zabrousili i do svrchnopaleozoických močálů a nevynechali ani velké formy plazů, druhohorní dinosaury, pokračovali vývojem savců a zakončili seznámením se s člověkem dob ledových. Domů si na památku odnesli vlastnoručně vyrobený odlitek fosilie, pravou zkamenělinu.

Žáci čtvrté

 
 Archiv

Kalendář
<< květen >>
<< 2024 >>
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Statistiky

Online: 41
Celkem: 4023422
Měsíc: 49545
Den: 2352