Jdi na obsah Jdi na menu
 


Inovace možností a způsobů rozvoje kvalitního vzdělávání

1. 8. 2021

logolink_op_vvv_hor_barva_cz.jpg

 

 

 

Projekt „Inovace možností a způsobů rozvoje kvalitního vzdělávání“ se skládá z několika aktivit.

První aktivitou je zřízení klubu pro žáky formou volnočasových aktivit zaměřených na komunikaci v anglickém jazyce. Druhá aktivita se týká podpory žáků ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování.

Další aktivitou je projektový den ve výuce, podporující rozvoj kompetencí žáků spadající do témat: polytechnického vzdělávání nebo environmentálního vzdělávání nebo podpora podnikavosti, kreativity a logického myšlení nebo kariérového poradenství. Čtvrtá aktivita se týká projektového dne mimo školu, podporující rozvoj osobních a sociálních kompetencí žáků. Poslední aktivita se týká rozvoje kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím ICT, jež vede k rozvoji digitálních kompetencí žáků.  Součástí projektu je pořízení 20 kusů konvertibilních notebooků s nabíjecími boxy,  OS a SW pro řízení výuky a výukové aplikace, 5 kusů výukových stavebnic.

Cílem aktivit je:

- realizace klubu pro žáky základní školy

- podpora žáků ohrožených školním neúspěchem

- rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků

Termín realizace je od 1. 09. 2021 (zahájení projektu) do 30. 06. 2023. Doba trvání projektu je 22 měsíců.

Projekt „Inovace možností a způsobů rozvoje kvalitního vzdělávání“, identifikační číslo EIS CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019740, je podpořen Evropskými strukturálními a investičními fondy, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání prostřednictvím poskytovatele Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 518 616,00 Kč.

 

080_0019740 Rozhodnutí o poskytnutí dotace.pdf