Jdi na obsah Jdi na menu
 


Oznámení o podávání informací o průběhu a výsledcích vzdělávání žáků

12. 2. 2023

Oznámení o podávání informací o průběhu a výsledcích vzdělávání žáků

Ve smyslu § 21 zák. č. 564/2004 Sb., Školský zákon, v platném znění, a Školního řádu ZŠ Zbraslav, platného od 1.9.2022, mají zákonní zástupci mj. právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, a právo být dostatečně v předstihu a prokazatelným způsobem informováni o zhoršení prospěchu nebo chování dítěte. ZŠ Zbraslav upozorňuje, že v souladu s občanskoprávními předpisy tato práva může ve vztahu k dítěti vykonávat výlučně jeho zákonný zástupce, a proto je podávání jakýchkoliv informací o žákovi, jeho prospěchu, chování apod., jiným osobám, než zákonným zástupcům žáka, vyloučeno.